Slovník Hello bank!

Co je spotřebitelský úvěr?

Spotřebitelský úvěr

Úvěr, poskytnutý věřitelem (podnikatelským subjektem - bankou) klientovi – spotřebiteli, k nepodnikatelským účelům (pro jeho osobní potřebu).