Slovník Hello bank!

Co je trvalý nosič dat?

Trvalý nosič dat

Nástroj, který umožňuje uchování informací určených klientovi tak, aby mohly být využívány po dobu přiměřenou jejich účelu (např. po dobu smluvního vztahu). Trvalý nosič dat umožňuje reprodukci těchto informací v nezměněné podobě, jejich zobrazení, tisk apod. Trvalým nosičem dat je zejména listina, USB flash disk nebo Internetové bankovnictví.