Slovník Hello bank!

Co je úrazové pojištění?

Úrazové pojištění

Pojištění, na jehož základě pojišťovna klientovi nebo dalším pojištěným osobám (partner, děti) uhradí, při splnění stanovených podmínek sjednanou částku, nastane-li u klienta nebo pojištěného událost, předvídaná v pojistné smlouvě/pojistných podmínkách. Zejména hospitalizace následkem úrazu, rekonvalescence následkem úrazu, pracovní neschopnost následkem úrazu, přiznání invalidního důchodu 3. stupně následkem úrazu, úmrtí následkem úrazu.