Slovník Hello bank!

Co je úrok / úroková sazba?

Úrok / úroková sazba

Odměna, kterou obdrží věřitel za poskytnutí peněžních prostředků v rámci úvěru. Jedná se o navýšení k poskytnutému úvěru (viz jistina).