Slovník Hello bank

Co je úrok / úroková sazba?

 

Úrok / úroková sazba

Odměna, kterou obdrží věřitel za poskytnutí peněžních prostředků v rámci úvěru. Jedná se o navýšení k poskytnutému úvěru (viz jistina).