Slovník Hello bank!

Co je úroková sazba?

Úroková sazba

Úroková sazba je procentuální vyjádření toho, kolik dlužník zaplatí jako odměnu věřiteli za půjčku za stanovenou dobu. Úroková sazba nejčastěji bývá uváděna jako roční (per anum, ve zkratce p. a.). Méně často se používá měsíční úroková sazba (per mensem, zkráceně p. m.). Úroková sazba je tedy cenou úvěru.

Základ úrokové sazby u finančních produktů, jako jsou například půjčky, vychází ze základní úrokové sazby České národní banky. Komerční banky při jejím výpočtu nicméně zohledňují třeba i rizikovost klienta, který o půjčku žádá.

Úroková sazba je nejčastěji pevná/fixní, tedy smluvně stanovená a neměnná po konkrétní období. Existují ale i pohyblivá úroková sazba a úroková sazba se stanovenou odchylkou.

Úroková sazba není RPSN. RPSN totiž zahrnuje i další náklady spojené s půjčkou.

Podívejte se, jaká je aktuální úroková sazba u Hello půjčky. A pokud máte před sebou „zelený“ projekt, případně žádost o dotaci z programu Nová Zelená úsporám, mrkněte na Hello EKO půjčku – u ní je úroková sazba ještě o chlup výhodnější.