Slovník Hello bank!

Co je úvěrová smlouva?

Úvěrová smlouva

Úvěrovou smlouvou se zavazuje věřitel, že na požádání dlužníka poskytne v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky a dlužník se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky (viz úrok/úroková sazba).