Slovník Hello bank!

Co je úvěruschopnost?

Úvěruschopnost

Úvěruschopnost, ve finanční oblasti známá také jako bonita, je schopnost klienta reálně splácet své peněžní závazky, a to v termínech. Úvěruschopnost je tedy také schopnost získat v případě potřeby úvěr.

Úvěruschopnost banky u fyzických osob vyhodnocují na základě informací ze žádosti o úvěr a posuzují ji i na základě dalších veřejně dostupných informací. Úvěruschopnost klienta tak ovlivňují například výše jeho úspor, jeho rodinný stav, nejvyšší dosažené vzdělání, výše aktuálního stálého příjmu i jeho platební morálka. Tu si věřitel (banka, případně nebankovní instituce) může ověřit v tzv. registrech.

Úvěruschopnost je základním předpokladem, zda vám banka poskytne nezajištěný úvěr. Čím úvěruschopnější klient jste, tím lepší a přívětivější podmínky vám banka nabídne. Pokud banka naopak vyhodnotí jen nízkou míru úvěruschopnosti, půjčku vám pravděpodobně zamítne, protože by pro vás (i pro ni) byla rizikem.