Slovník Hello bank

Co je úvěruschopnost?

 

Úvěruschopnost

Schopnost klienta reálně splácet své peněžní závazky. Posouzení úvěruschopnosti ze strany věřitele (s využitím dostupných možností, zejména informací získaných od klienta, prověření výše jeho závazků a platební morálky v registrech apod.) je základním předpokladem pro odpovědné posouzení, zda lze klientovi úvěr poskytnout.