Slovník Hello bank!

Co je variabilní symbol?

Variabilní symbol

Údaj, který je nutné uvést v rámci platebního příkazu k úhradě splátky úvěru (viz splátka), tak aby byla považována za uhrazenou řádně a včas. Variabilní symbol určuje banka a najdete jej na výpise nebo v internetovém bankovnictví.