Slovník Hello bank!

Co je výpis z úvěrového účtu?

Výpis z úvěrového účtu

Písemný dokument, prostřednictvím kterého je klient informován o jednotlivých čerpáních peněžních prostředků z revolvingového úvěru, splácení peněžních prostředků a dalších pohybech na platebním účtu k revolvingovému úvěru. Výpis obdrží klient vždy začátkem každého měsíce, pokud byl v uplynulém měsíci na účtu zaznamenán pohyb. Dle dohody může být klientovi poskytnut výpis primárně v listinné nebo elektronické podobě.