Slovník Hello bank!

Co je výpověď smlouvy o úvěru?

Výpověď smlouvy o úvěru

Ukončení smlouvy ze strany klienta nebo věřitele. Klient je oprávněn smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou 1 měsíc, banka se lhůtou 2 měsíce (lhůta se počítá od kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi). V případě výpovědi je klient povinen splatit zbytek úvěru a nákladů najednou, není-li dohodnuto (např. ve VOP stanoveno) jinak.