Slovník Hello bank!

Co je zajištěný úvěr?

Zajištěný úvěr

Úvěr, u kterého je jeho vrácení (úhrada jistiny, úroku, poplatkůsankcí) zajištěno zástavním nebo jiným obdobným právem.