Slovník Hello bank

Co je zajištěný úvěr?

 

Zajištěný úvěr

Úvěr, u kterého je jeho vrácení (úhrada jistiny, úroku, poplatků a sankcí) zajištěno zástavním nebo jiným obdobným právem.