Slovník Hello bank!

Co je změna?

Změna

Klient a banka jsou oprávnění provádět změny (splatnosti, výše splátek, úrokové sazby atd.) smlouvy o úvěru a rámcové smlouvy o platebních službách způsobem a termínech, které jsou uvedení v obchodních podmínkách a příslušných produktových podmínkách.