Poradna > Servis > Aplikace > Nelze spustit mobilní aplikaci
Bezpečnostní varování při spuštění mobilní aplikace
Proč se toto bezpečnostní upozornění zobrazilo?
V systému Android byla nalezena bezpečnostní slabina, která umožňuje zneužití funkce tzv. „Usnadnění ovládání telefonu“ aplikacemi třetích stran, například ke krádeži osobních informací, zejména přihlašovacích údajů a k neoprávněnému přístupu do internetového bankovnictví. Tato slabina se vyskytuje ve všech verzích systému Android, a to včetně verze 10. Jelikož je bezpečné internetové bankovnictví a zabezpečení klientských dat pro nás prioritou, museli jsme na tuto hrozbu urychleně reagovat.

Naše aplikace před spuštěním nejdříve zjistí, zda jsou v telefonu nastavené a zapnuté nástroje „Usnadnění ovládání telefonu” a které aplikace je používají. Pokud zjistí, že tyto nástroje využívají i jiné aplikace než antiviry, pak zobrazí bezpečnostní varování.
Co je to Usnadnění ovládání telefonu?
Nástroje, kterým se říká „Accessibility” nebo česky nástroje pro „Usnadnění ovládání telefonu” jsou v operačním systému Android nainstalované primárně proto, aby usnadnili používání telefonu pro osoby s omezenými kognitivními funkcemi (typicky pro nevidomé). Umí například obsah na obrazovce převést na zvuk a nevidomí uživatelé se tak dozví, co se na obrazovce telefonu zobrazuje. Tyto nástroje v rukou aplikace jako je Google Talkback, která nevidomým čte obsah jiné aplikace, fungují bezvadně a ve prospěch uživatele.
Jaká jsou rizika?
Existují aplikace, které na pozadí tyto nástroje zneužívají ke skrytému čtení údajů, zadávaných uživatelem při přihlašování do aplikace internetového bankovnictví. Přihlašovací údaje se tak mohou dostat do nesprávných rukou. Podobné útoky se ve světě bankovnictví množí a v některých případech došlo tímto způsobem dokonce i k odcizení finančních prostředků, spravovaných finančními institucemi. Aby nebyli ohroženi klienti Hello bank!, nastavili jsme naší aplikaci internetového bankovnictví tak, aby si telefon, na kterém je nainstalována, hlídala a bezprostředně varovala jeho uživatele.
Co s tím dělat?
Nástroje „Usnadnění ovládání telefonu“ používají také zcela legitimní a bezpečné aplikace, jako jsou například antiviry či správce hesel. Nejznámější antiviry máme na seznamu povolených aplikací a bezpečnostní varování se při jejich používání nezobrazí. Pokud máte povolený pouze antivirus a zobrazilo se Vám upozornění, dejte nám vědět na emailovou adresu mobilniaplikace@hellobank.cz.

Pokud Vám aplikace Hello bank! zobrazí bezpečnostní upozornění, podívejte se prosím do nastavení Vašeho telefonu, které aplikace funkci využívají. Doporučujeme vypnout „Usnadnění ovládání“ pro všechny aplikace kromě antivirů a zkusit znovu spustit aplikaci Hello bank!
Pokud toto oprávnění potřebují i jiné aplikace, zvažte důkladně, kterým aplikacím důvěřujete. Nechceme Vás omezovat v rozhodování, jaké aplikace můžete v telefonu používat, ale na druhou stranu nemůžeme ručit za bezpečnost aplikací třetích stran. Pokud přesto aplikacím, u kterých máte povoleno použití nástrojů „Usnadnění ovládání telefonu“, důvěřujete a trváte na jejich používání, zaškrtněte v zobrazené varovné výzvě aplikace Hello bank! volbu „Seznámil jsem se a přijímám možná bezpečnostní rizika.“ Tímto ovšem odpovědnost za jakoukoliv přímou nebo nepřímou škodu vzniklou v souvislosti s užíváním námi označených rizikových aplikací, u nichž máte povoleny nástroje „Usnadnění ovládání telefonu“, přechází v plném rozsahu na Vás. V opačném případě bude přístup do aplikace internetového bankovnictví ve Vašem mobilním telefonu znemožněn.
Níže přikládáme několik příkladů, kde v telefonu najít seznam aplikací využívajících funkci Usnadnění ovládání.