Poradna > Servis > Aplikace > Problém s rootem
Problém s rootem při spuštění mobilní aplikace
Proč se toto bezpečnostní upozornění zobrazilo?
Ve Vašem telefonu byl zjištěn administrátorský přístup, neboli „root“ v systému Android či „jailbreak“ v systému iOS.
Co je to root, jailbreak telefonu?
Rootování telefonu, bez ohledu na to, jaký operační systém využíváte, obvykle znamená obejití interní ochrany a získání úplné kontroly nad operačním systémem. Uživatel s tímto administrátorským přístupem má všechna oprávnění. Rootování se někdy nazývá i „jailbreak“ neboli „útěk z vězení“, protože uživateli umožňuje vymanit se z omezení operačního systému.
Jaká jsou bezpečnostní rizika?
Bezpečnostní model systému Android je nastaven tak, aby data různých aplikací byla od sebe oddělena a chráněna. Není tak možné, aby jedna aplikace například četla data aplikace jiné. Na telefonu s root je toto však možné, jelikož můžete určitým aplikacím udělit adminstrátorská oprávnění, což jim v operačním systému umožní provádět téměř cokoli. Škodlivé aplikace (malware) pak mohou například tajně nahrávat co píšete na klávesnici, získat informace o vašich uživatelských účtech z jiných aplikací, či mazat důležité soubory operačního systému.
Právní povinnost
V této souvislosti Vás upozorňujeme, že užívání mobilní aplikace Hello bank! na zařízení s administrátorským přístupem může ohrozit bezpečnost Vašich přihlašovacích údajů pro přístup do aplikace internetového bankovnictví HB!, po označení příslušné volby obsažené v námi zaslaném bezpečnostním upozornění, jímž přejímáte výše uvedená bezpečnostní rizika, může znamenat porušení Vaší povinnosti řídit se zásadami bezpečnosti, zveřejněnými na našich internetových stránkách www.hellobank.cz v záložce „Dokumenty“, k níž jste se zavázali v čl. V. Produktových podmínek pro využívání služeb internetového bankovnictví (dále jen „PP IB“), které jsou nedílnou součástí Rámcové smlouvy o poskytování bankovních produktů a služeb, uzavřené mezi Vámi a námi. Jste zejména povinni využívat internetové bankovnictví a mobilní aplikaci pouze v zařízeních:
  • o kterých máte jistotu, že neobsahují žádný nežádoucí software,
  • jejichž využití je zcela bezpečné a
  • která neumožňují administrátorský přístup (např. že u nich nebyl proveden tzv. jailbreak, root apod.);
Dále pak do Vašeho zařízení, které využíváte pro internetové bankovnictví, instalovat pouze programy a aplikace získané z důvěryhodných a oficiálních zdrojů (v případě mobilních telefonů a tabletů instalujte aplikace pouze z oficiálních obchodů App Store a Google Play).

Porušení těchto povinností je podle odst. 5.3 Produktových Podmínek Internetového Bankovnictví hrubou nedbalostí, a pokud Vám z důvodu jejich porušení vznikne škoda, nebudeme za ni odpovídat.