Pravidla soutěže
o 3 dárkové vouchery
1. Provozovatelem soutěže je společnost BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, na adrese bd Haussmann 1, 75009 Paříž, Francie, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodním soudem v Paříži pod č. 542 097 902 (1954B09790), jednající v České republice prostřednictvím BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod se sídlem na adrese  Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, IČO 03814742 (dále jen „provozovatel“).
2. Soutěž proběhne na https://www.click4survey.cz/s4/49408/b9fcacad v období od 21. 3. 2022 do 31. 3. 2022.
3.  Do soutěže budou zařazeni všichni, kteří splní podmínky soutěže, dále jen „soutěžící“. Soutěžícím se může stát plně svéprávná fyzická osoba, starší 18 let, a trvalým bydlištěm nebo s adresou pro doručování na území České republiky. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci provozovatele soutěže, jakož i osoby jim blízké dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník). V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedené společnosti, nebo rodinný příslušník, výhra se nepředá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že provozovatel zjistí podvodné nebo nekalé jednání ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, které dopomohlo danému soutěžícímu k získání výhry. V případě oprávněného podezření provozovatele na takové jednání bude výhra předána poté, kdy se takové jednání neprokáže. V případě, že výherce odmítne poskytnout v takovém případě provozovateli potřebnou součinnost, výhra mu nebude předána.
4. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
5. Podmínkou soutěže je vyplnit na https://www.click4survey.cz/s4/49408/b9fcacad finanční kvíz. Každý soutěžící může odpovědět pouze jednou.
6. Po skončení soutěže vylosujeme ze všech účastníků soutěže, kteří získali ve finančním kvízu min. 3 a více bodů a kteří splnili podmínky soutěže, 3 výherce. Losování proběhne náhodným výběrem prostřednictvím aplikace https://www.random.org za účasti minimálně tří zástupců provozovatele určených podle jeho interních pravidel. Každý vylosovaný soutěžící získá dárkový poukaz v hodnotě 300 Kč do knihkupectví Dobrovský.
7. Vyhodnocení soutěže proběhne v sídle provozovatele soutěže nejpozději 7. 4. 2022. Výherci budou o výhře vyrozuměni prostřednictvím emailu, který zadali v úvodu finančního kvízu. Vyrozumění proběhne nejpozději do 7. 4. 2022 a v rámci něho budou výhercům sděleny všechny potřebné informace k předání výhry. Nebude-li možné získat od soutěžícího potřebné údaje pro předání výhry do 14. 4. 2022, ztrácí nárok na výhru. V takovém případě bude vylosován další soutěžící, který splnil pravidla soutěže.
8. Zapojením do soutěže soutěžící souhlasí, že v případě, že se stane výhercem, může být zveřejněno jeho jméno ve tvaru „Petr N. z Přerova“ na facebookové stránce Hello bank ČR nebo na  www.hellobank.cz v příspěvku obsahujícím vyhodnocení soutěže.
9. Ceny podléhají zdanění dle daňových předpisů ČR. Daň odvede provozovatel soutěže. Účastí nevzniká účastníkovi právní nárok na výhru v soutěži.
10. Provozovatel je oprávněn soutěž kdykoliv bez náhrady ukončit či zrušit, stejně tak jako změnit kdykoliv a jakýmkoliv způsobem tato pravidla.
11. Provozovatel soutěže prohlašuje, že společnost Facebook je kompletně osvobozena od závazků každým účastníkem a že tato soutěž není žádný způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí.