Tato sekce není určena pro klienty Hello bank!

Komunikační kanály pro Whistleblowing nelze použít pro stížnosti klientů. Pokud si přejete podat jako klient banky stížnost, využijte sekci „Kontaktujte nás!“.

Whistleblowing
V Hello bank! byl zaveden vnitřní oznamovací systém (Whistleblowing), jenž je součástí vnitřní kontroly sloužící ke zmírňování a účinnému řízeni rizik. Tento systém musí mít zaveden každý povinný subjekt na základě požadavku zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu („AML“) ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále „Zákon“).
Dodržování zákonů, interních pravidel a směrnic Banky, především Etického kodexu patří mezi hlavní zásady skupiny BNP Paribas a musí být nedílnou součástí fungování Banky. Všichni zaměstnanci musí vždy dbát na to, aby jednali plně v souladu s těmito pravidly. Aby byla tato zásada ještě více posilněna a Hello bank! byla zároveň v souladu se zákonnými požadavky, vytvořili jsme tuto stránku Whistleblowing, abychom tak mohli efektivně reagovat na případné podezření či porušení našich povinností.
co by vás mohlo zajímat
Kdo může využít komunikační kanály Whistleblowing?
 
  • Zaměstnanci
  • Bývalí zaměstnanci
  • Uchazeči o práci
  • Dodavatelé (a jejich subdodavatelé)
  • Zprostředkovatelé