Slovník Hello bank!

Co je depozitní účet?

Depozitní účet

Depozitní účet, jinak označovaný i jako jistotní účet, je speciální úschovní účet, na který klient dočasně vkládá určitou částku a svěřuje ji bance. Nejčastěji do okamžiku, než je dokončená konkrétní obchodní transakce.

Depozitní účet se tak velmi často používá při koupi nebo prodeji nemovitosti. Kupující vkládá finance na depozitní účet v bance, která jejich příjem potvrdí, do okamžiku, než jsou na něj přepsána vlastnická práva na katastru nemovitostí. V okamžiku, kdy je nemovitost skutečně jeho, banka uvolní peníze z depozitního účtu na účet prodávajícího.

Občas se pak můžete v souvislosti s pojmem depozitní účet setkat i s obecnějším výkladem. A to, že jde o jakýkoli typ bankovního účtu, kam může jeho majitel ukládat a z něj vybírat finance. V Hello bank! pak takovými účty jsou například účty Hello spoření nebo běžný Hello účet.

Související produkty

Hello účet Hello spoření