Slovník Hello bank

Co je doba splatnosti úvěru?

 

Doba splatnosti úvěru

Předem sjednaná doba, ve které má dojít k celkovému splacení úvěru, včetně souvisejících nákladů.