Slovník Hello bank!

Co je doba splatnosti úvěru?

Doba splatnosti úvěru

Předem sjednaná doba, ve které má dojít k celkovému splacení úvěru, včetně souvisejících nákladů.