Slovník Hello bank!

Co je katastr nemovitostí?

Katastr nemovitostí

Soubor údajů o nemovitostech, který obsahuje soupis i popis těchto nemovitostí, jejich geometrické a polohové určení a evidenci vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem.