Slovník Hello bank!

Co je nezajištěný úvěr?

Nezajištěný úvěr

Nezajištěný úvěr je úvěr, jehož splácení není zajištěno zástavou majetku, ručením ani jiným způsobem. Při sjednání nezajištěného úvěru tak nepotřebujete mít ručitele a zároveň po vás věřitel nevyžaduje ani jiný typ ručení, případně zástavy.

Většina spotřebitelských úvěrů patří mezi nezajištěné úvěry. Opakem nezajištěného úvěru je pak úvěr zajištěný – typickým příkladem je hypotéka, kde je zárukou pro věřitele obvykle nemovitost.

Nezajištěný úvěr banky i nebankovní společnosti poskytují klientům s dobrou bonitou, úvěruschopností. Ověření bonity klienta je jedním ze základních principů zodpovědného úvěrování.

V Hello bank! nabízíme například Hello půjčku na cokoliv nebo Hello půjčku na auto. V obou případech jde o nezajištěný úvěr.