Slovník Hello bank!

Co je odstoupení od smlouvy o úvěru?

Odstoupení od smlouvy o úvěru

„Zrušení smlouvy“ od počátku, s tím, že si smluvní strany musejí vrátit vše, co si poskytly. Podle zákona o spotřebitelském úvěru je klient oprávněn od smlouvy o úvěru bez důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření. Věřiteli je povinen uhradit úroky za dobu, kdy úvěr využíval, a to do 30 dnů po odstoupení. Banka je jako věřitel oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy klient neplní podmínky smlouvy, zejména je v prodlení se splacením 2 a více (celkových) splátek nebo 1 splátky po dobu 3 měsíců či z jiných důvodů, uvedených ve Všeobecných obchodních podmínkách. Klient je v takovém případě povinen splatit zbytek úvěru a nákladů najednou.