Slovník Hello bank!

Co je pevná úroková sazba?

Pevná (fixní) úroková sazba

Sazba, která se nemění během celého trvání úvěrového vztahu. Opakem je sazba variabilní, která se může měnit za sjednaných nebo zákonem stanovených podmínek.