Slovník Hello bank!

Co jsou platební služby?

Platební služby

Platební služby jsou služby, které poskytují banky, nebo jiné finanční instituce. Poskytování platebních služeb má svá pravidla, řídí se zákonem o platebním styku a je k němu třeba povolení od České národní banky. Spadají sem všechny transakce, které se týkají převodů peněz z platebních účtů, správy financí a jejich přijímání a poukazování.

Nejběžnějším způsobem, podle kterého se platební služby dělí, je rozdělení na hotovostní a bezhotovostní služby.

U nás v Hello bank! probíhá většina platebních služeb bezhotovostně a zároveň naše platební služby vylepšujeme podle toho, co naši klienti chtějí a potřebují. Příkladem je HelloPay, díky kterému můžete využívat například odložené platby nebo si vzít flexibilní půjčku podle vašich potřeb. A pokud jde o zahraniční platební služby, pak HelloPay nabízí jeden z nejlepších směnných kurzů v Česku.