Slovník Hello bank!

Co je předhypoteční úvěr?

Předhypoteční úvěr

Předhypoteční úvěr je typ krátkodobého úvěru, prostřednictvím kterého banka dočasně půjčuje prostředky na nákup nemovitosti bez nutnosti zajištění zástavou. Předhypoteční úvěr nabízejí jen některé banky, a umožňují tak klientům pořídit nemovitost, na kterou není možné v okamžiku nákupu zřídit zástavní právo (může jít například o družstevní nebo obecní byt).

Předhypoteční úvěr má obvykle vyšší úrokovou sazbu než hypotéka a klient při jeho čerpání splácí pouze úrok, nikoli jistinu (ta se splácí až z hypotéky). Maximální délka čerpání je 24 měsíců – klient se ve smlouvě zavazuje, že nejpozději do 24 měsíců poskytne zástavu.

V okamžiku, kdy dojde ke zřízení zástavního práva, schválí banka klientovi hypotéku a ten splatí předhypoteční úvěr právě touto hypotékou.

V Hello bank! předhypoteční úvěry ani hypotéky (zatím) nenabízíme, nicméně vlastní bydlení pro vás může být dostupnější třeba díky naší Hello půjčce. Půjčit si u nás můžete až 1 milion korun.