Slovník Hello bank!

Co je revolvingový úvěr?

Revolvingový úvěr

Automaticky obnovovaný úvěr. Úvěr, ze kterého klient může čerpat až do výše stanoveného aktuálního úvěrového rámce. Nevyčerpaná část úvěru se automaticky zvyšuje o část uhrazených splátek (po odečtení úroků a dalších nákladů na úvěr). Tím se zvyšuje "prostor" pro nové čerpání úvěru (do výše aktuálního úvěrového rámce). Podobně funguje i kontokorentní účet. Ten slouží jako doplněk k běžnému účtu a umožňuje čerpat peníze i když na účtě nemáte žádné finance. V nabídce Hello bank! ho ale nenajdete.