RPSN

Zkratka pro "roční procentní sazbu nákladů" na spotřebitelský úvěr. Uváděná v procentech vyjadřuje současnou hodnotu všech peněžitých plnění sjednaných mezi věřitelem a spotřebitelem ve smlouvě o úvěru, tj. procentní hodnotu všech nákladů, které klient s úvěrem zaplatí.