Slovník Hello bank!

Co je výpověď rámcové smlouvy o platebních službách?

Výpověď rámcové smlouvy o platebních službách

Uživatel může rámcovou smlouvu kdykoli písemně vypovědět, i když byla uzavřena na dobu určitou. Výpovědní doba je 30 dní.