Další skupinová pojištění - Pojištění karty a osobních věcí

Řekněte Hello
klidu a pohodě

S naším pojištěním si můžete v klidu vychutnávat život, aniž by vás musel děsit strach z nepříjemných událostí. Věčné zdraví a práci vám nezajistíme, ale můžeme vám alespoň pomoct se splácením závazků, když vás něco nepříjemného potká.

Tento typ pojištění ukončujeme k 31.10.2023.

Dejte
Goodbye
nejistotě

 
 
Pojištění > Další skupinová pojištění > Pojištění karty a osobních věcí
Pojištění vaší karty a osobních věcí

Rozbitý mobil nebo notebook, ztráta peněženky nebo celé kabelky už vás strašit nebude! Díky pojištění vaší karty a osobních věcí získáte pojistnou ochranu pro případ nahodilého poškození mobilu a notebooku, ztráty nebo krádeže karty a dalších osobních věcí. Navíc kryjeme i kybernetická rizika a k dispozici máte asistenční služby.

NA jaké situace SE toTo pojištění vztahuje?
 • nahodilé poškození mobilního telefonu a notebooku až do stáří 3 let
 • zneužití karty v důsledku jejího odcizení nebo ztráty, včetně zneužití při internetové platební transakci
 • odcizení hotovosti
 • nucený výběr
 • ztráta nebo odcizení osobních věcí: tašky, peněženky, klíčů (včetně klíčů od vozidla), dokladů, brýlí (slunečních či dioptrických), mobilního telefonu, tabletu, notebooku, čtečky, fotoaparátu, videokamery, přehrávače, USB flash disku, externího hard disku, paměťové karty, powerbanky, wifi dongle, sluchátek, hodinek (včetně chytrých), kalkulačky, šperků, léků a doplňků stravy, zdravotnických pomůcek, kosmetických výrobků a výrobků pro osobní hygienu (včetně dekorativních, parfémů apod.), kapesních či multifunkčních nožů, psacích per a papírenských potřeb, a to včetně služebních věcí
 • zneužití mobilního telefonu
 • nákup zboží prostřednictvím internetu
 • zneužití elektronických plateb
 • asistenční služby: právní asistence spojená s prosazováním oprávněných zájmů pojištěného, asistence při poškození pověsti na internetu
Pojistné plnění
Nahodilé poškození mobilního telefonu a notebooku*
10 000 Kč
50 % nákladů na opravu zařízení/pořízení nového zařízení
max. do výše 50 % ceny poškozeného zařízení
 
Zneužití karty s použitím PINu
50 000 Kč
 
Zneužití karty bez použití PINu nebo při internetové platební transakci
do výše zákonné spoluúčasti dle Zákona o platebním styku v platném znění
 
Odcizení hotovosti
4 000 Kč
 
Nucený výběr
50 000 Kč
 
Ztráta nebo odcizení mobilního telefonu*
 
Zneužití mobilního telefonu (při jeho ztrátě nebo odcizení)*
 
Ztráta nebo odcizení ostatních osobních věcí
50 000 Kč
 
Pojištění nákupu zboží prostřednictvím internetu (ztráta spojená s nedodáním nebo neúplným dodáním nebo dodáním poškozeného zboží zakoupeného na internetu)*
50 000 Kč
 
Pojištění elektronických plateb (platby provedené přes mobilní telefon, NFC)*
50 000 Kč
 
Právní asistence spojená s prosazováním oprávněných zájmů pojištěného
2x ročně 60 min
 
Technická asistence nebo odborná konzultace v případě poškození pověsti pojištěného na internetu
1x ročně do výše 10 000 Kč
 
Pojištění nově kryje všechny Vaše karty a účty u Hello bank!
K pojistnému plnění při ztrátě či odcizení dokladů navíc dostanete i jednorázový příspěvek na vedlejší náklady spojené s vyřízením nových dokladů v paušální výši 1000 Kč. Náklady na opětovné vydání dokladů (tj. poplatky příslušným úřadům) uhradíme také.

Maximální počet plnění je 3x ročně.
*Při ztrátě nebo odcizení mobilního telefonu, zneužití mobilního telefonu, nahodilém poškození mobilního telefonu a notebooku, pojištění nákupu zboží prostřednictvím internetu a pojištění elektronických plateb maximální počet plnění je 1x ročně.

Pojištění nahodilého poškození telefonu a notebooku je platné až po měsíci od počátku pojištění.

V případě ztráty elektroniky, šperků a hodinek je limit ve výši 50 % pořizovací ceny ztracené věci, maximálně však ve výši 10 000 Kč. V případě ztráty či odcizení ostatních osobních věcí kryjeme do výše 50 000 Kč.

Pojištění nákupu zboží a limit plnění ve výši 50 000 Kč se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno jako nové, jehož cena byla prokazatelně uhrazena, a které bylo součástí jedné objednávky v minimální souhrnné hodnotě 500 Kč po uplatnění všech slev/kuponů a včetně nákladů na dopravu. Sídlo prodávajícího musí být v EU, Austrálii, Islandu, Izraeli, Japonsku, Kanadě, Norsku, Novém Zélandu, Švýcarsku, USA nebo Velké Británii. V případě nákupu použitého zboží nebo nákupu z jiných než výše uvedených zemí je limit plnění ve výši 5 000 Kč.
podmínky
 • být držitelem HelloPay
 • karta nebyla trvale blokovaná do dne přistoupení, včetně dne přistoupení
 
cena pojištění
 • 129 Kč měsíčně
MOŽNÉ PRO PRODUKTY